Info Archív

Nová doba…

Jelikož mne v brzké době čeká změna poměrně významná (nápověda je Stradonice, modří již vědí), rozhodl jsem se to vzít z gruntu. Původní web už mne dlouho tak